29/1/2018 הושקה מערכת בקרת חניון לבתים משותפים מרובי דיירים

המערכת מאפשרת ניהול של מנויים ואורחים בחניון באמצעות ממשק הפעלה נוח וזאת באמצעות זיהוי מספר הרכב.

באמצעות המערכת נמנעת אפשרות של הכנסת כלי רכב שאינם מאושרים ולא ניתן לעקוף אותה.