מהלך העבודה

אפיון

בשלב ראשון מתבצעות פגישות עבודה עם הלקוח על מנת להבין מצד אחד את הצרכים והרצונות של הלקוח ומצד שני להציע ללקוח אפשרויות וחידושים נוספים. אנו ערוכים לספק ללקוח אפיון של כלל המערכות ובכללן חשמל חכם, אודיו-וידאו, אבטחה, בקרת כניסה, שליטה במערכות מיזוג ועוד. כל זאת באמצעות פתרונות מגוונים בהתאם להגדרת התקציב ע"י הלקוח. לעיתים מוצעות ללקוח התאמות אפיון בהתאם לחידושים המתרחשים תוך כדי התקדמות הפרויקט.

תוכניות ופיקוח

בשלב זה מקבל הלקוח תכניות מפורטות של כלל המערכות שהוזמנו. חלק מהתכניות משמשות את הקבלנים השונים הפועלים באתר וחלקן משמשות אותנו בהמשך הדרך בתהליך ההתקנה. תכניות אלו כוללות הכנות תשתית פריסת כבלים, מיקומי ציוד וכדומה.
בהתבסס על התכניות מתבצע האתר פיקוח שוטף טל מנת לוודא את הכנת התשתית בהתאם לתכניות שנמסרו.

ביצוע

בשלב זה מותקנות המערכות השונות כולל האינטגרציה ביניהן וזאת בתאום עם הספקים האחרים המשתתפים בפרויקט.
אנו מחויבים לעמידה בלוחות הזמנים שנקבעו ע"י הלקוח.
גם לאחר מסירת המערכות ללקוח אנו ממשיכים לבצע עדכונים ושינויים בהתאם לבקשותיו.

שרות

החברה מעמידה לרשות לקוחותיה מערכת שרות ותמיכה 24/7. במידת האפשר ניתן אף לבצע עדכונים שונים אף מבלי להגיע לבית הלקוח, דבר המאפשר את קיצור זמני התגובה למינימום.
אחריות על המוצרים ניתנת לשנה עד מספר שנים בהתאם לסוג המערכת.